Zij zijn al aan de slag met Persoonsgerichte Zorg 2.0

en leveren Persoonsgerichte Zorg 2.0 vanuit een persoonsgerichte organisatie